fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

1. Záloha a Platba

 1. Za záväznú sa objednávka považuje po potvrdení objednávky emailom, sms správou alebo zaplatením platby.
 2. Pri záväznej objednávke sa skladá záloha vo výške 50% z hodnoty objednávky splatná na účet uvedený na faktúre, kde v poznámke prosím uveďte dátum akcie na ktorý je objednávka určená. Je nevratná a neprenosná v plnej hodnote v prípade zrušenia.
 3. Zvyšná suma zodpovedajúca skutočnej hodnote danej objednávky sa doplatí pred prevzatím, ak nebolo dohodnuté inak. Pri svadobných tortách je potrebné danú sumu uhradiť na ten istý účet do 14 kalendárnych dní pred termínom dodania objednávky.
 4. Cenová ponuka je fixná po zaplatené zálohy v prípade nulových zmien v objednávke
 5. Cenová ponuka buď písomná alebo ústna je platná 30 dní
 6. Platba na mieste nie je možná za žiadnych okolností v hotovosti alebo kartou.

2. Rezervačný poplatok

 1. Slúži na rezervovanie termínu. V danom prípade, nebudeme môcť potvrdiť inému zákazníkovi Váš termín.
 2. V prípade vykonania objednávky bude v totožnej výške odrátaný od ceny objednávky.
 3. Rezervačný poplatok sa vzťahuje na termín a zákazníka, nie na tovar.

3. Zmena v objednávke

 1. Zmena v objednávke (chuť, dizajn, prevedenie, adresa doručenia atď.) je možná do 7 kalendárnych dní do dátumu prevzatia objednávky v prípade nášho potvrdenia, že je zmena možná. Zmeny môžu byť spoplatnené v závislosti od náročnosti zmeny.
 2. Zmena sa nevzťahuje na zmenu dátumu prevzatia objednávky

4. Odstúpenie od objednávky

 1. Od objednávky je možné odstúpiť za nasledovných podmienok:
 2. Strana, ktorá odstupuje od objednávky mimo dôvodov ustanovených týmito VOP alebo zákonom je povinná uhradiť odstupné vo výške:
 3. 100% z ceny objednávky pri odstúpení menej ako 7 kalendárnych dní pred termínom prevzatia objednávky.
 4. 50% z ceny objednávky pri odstúpení do 7 kalendárnych dní pred prevzatím objednávky, 30% z ceny objednávky pri odstúpení do 15 kalendárnych dní pred prevzatím objednávky, 0% z ceny objednávky pri odstúpení do 30 kalendárnych dní pred prevzatím objednávky.
 5. Rezervačný poplatok môže byť použitý na úhradu odstupného, ostatná časť bude objednávateľovi vrátená totožnou formou akou bola uhradená.

5. Vlastnosti, uskladnenie výrobkov a ich doba spotreby

 1. Produkty šľahačkového typu, ovocné, krémové, tvarohové, smotanové a jogurtové 24 hodín od odovzdania torty. Výrobky čokoládové, nugátové, punčové 48 hodín. Produkty mrkvové, mandľové, muffin a brownies 72 hodín. Špeciálne podmienky platia pre trvanlivé výrobky.
 2. Výrobky musia byť uskladnené výhradne v teplote do 8 stupňov Celzia v suchom a v čistom prostredí, pokiaľ nie je uvedené inak. Krátko (1-2 hodiny) pred podávaním odporúčam umiestniť výrobok do suchého prostredia izbovej teploty mimo slnečného žiarenia alebo zdroju tepla.
 3. Cukrové ozdoby sa môžu roztopiť a zničiť vo vlhkom prostredí
 4. Orosenie výrobku je bežná reakcia v prípade výraznej zmeny teploty okolitého prostredia.
 5. Výrobky sú ručne pripravované a môžu sa od seba líšiť. Výrobky sú krehké.
 6. Niektoré časti ozdôb ako drôtikové kvety a postavičky môžu obsahovať aj nejedlé komponenty ako drôtiky, špajdle, špáradlá.
 7. Výrobky môžu obsahovať špáradlá, špajle, drôty v dekoráciách, nejedlé dekorácie, atď.
 8. V poschodových tortách je medzi každým poschodím papierová podložka, ktorá slúži pre stabilitu torty. Rovnako ako podpery či už plastové alebo bambusové.
 9. Výrobky sa pripravujú ručne a môžu sa jemne veľkostne, farebne alebo inak líšiť od fotografie alebo predlohy.

6. Zapožičanie inventáru, iných predmetov a ich vrátenie

 1. Inventár sa zapožičiava v podobe prenájmu a uvedením plnej hodnoty prenajatého inventáru.
 2. Výška prenájmu je na 5 kalendárnych dní vrátane dňa prevzatia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 3. Inventár je potrebné vrátiť do prevádzky v pracovný deň, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Inventár je nutné vrátiť v pôvodnom stave a pôvodnom obale. Prosíme inventár neumývať. Pri preberaní zapožičaného inventáru, bude inventár personálom povinne skontrolovaný.
 5. V prípade poškodenia, alebo straty inventáru, alebo jeho súčastí bude objednávateľovi účtovaná plná suma za daný predmet a všetky jeho súčasti.

7. Reklamačný poriadok

 1. Partnerom pre vybavovanie  reklamácie je vždy predajca, ten má konečné slovo pri rozhodovaní o vybavení reklamácie.
 2. Reklamovať je nutné osobne na prevádzke alebo písomne do 48 hodín od prebratia- doručenia tovaru.
 3. So sebou je potrebné priniesť si aj reklamovaný výrobok alebo fotografiu chybnej časti.
 4. Predávajúci alebo ním poverený pracovník môže, ale nemusí o reklamácii rozhodnúť ihneď, je nutné vyplniť reklamačný formulár. Vybavenie reklamácie je do 30 dní, pri obzvlášť zložitých prípadoch 60 dní.

7.1. Zánik reklamácie. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 1. Poškodenie tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom, alebo s osobou, ktorá bola pri preberaní tovaru).
 2. Porušením ochrannej plomby a garančnej nálepky, pokiaľ sa na výrobku nachádzajú.
 3. Mechanickým poškodením, neodbornou obsluhou.
 4. Úmyselným poškodením.
 5. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v sekcii trvanlivosť (uskladnením tovaru vo vlhkom, prašnom, teplom, horúcom, nerovnom prostredí a pod.).
 6. Tovar, inventár bol poškodený živlami (oheň, voda, mráz, blesk atď.).
 7. Tovar, inventár bol poškodený nadmerným zaťažovaním.

»

 

8. Ostatné podmienky objednávania a dodania

 1. Objednáva sa osobne na prevádzke, e-mailom, telefonicky alebo sms
 2. Pred objednaním tovaru je nutné prečítať si všeobecné podmienky,
 3. Zaplatením zálohy alebo rezervačného poplatku, súhlasíte s údajmi, ktoré sú uvedené v objednávke a so všeobecnými podmienkami, preto je nutné  ich prekontrolovanie a prečítanie,
 4. Objednávka bez zaplatenia zálohy nebude vybavená,
 5. V prípade neuhradenia faktúry v čas bude účtovaných 0,08 % ako úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania
 6. Polotovary nepredávame, predáva sa len výrobok dokončený a vyzdobený,
 7. Z hygienických dôvodov sa nemôžu použiť Vami dodané ingrediencie,
 8. Vyhradzujeme si právo zmeny ingrediencií, výrobných postupov a zdobenia z dôvodu okolností mimo našej kontroly, ktoré by mohli znížiť kvalitu našich výrobkov
 9. Vyhradzujeme si právo použiť fotografické materiály z objednávky na propagačné, reklamné účely a sociálne siete
 10. Pri rozvoze objednávky si vyhradzujeme právo meškať napríklad z dôvodu nepriaznivej dopravnej situácie, nepriaznivými poveternostnými podmienkami a pod.. Pokiaľ si želáte mať tortu presne vo Vami stanovenom čase a mieste, musíte si pre objednávku prísť osobne na prevádzku, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 11. Nie sme zodpovední za meškanie alebo zmeny výrobku spôsobené okolnosťami mimo našej kontroly. V takomto prípade Vás ihneď kontaktujeme, aby sme Vás o danej situácii informovali a urobíme všetky kroky potrebné na minimalizáciu meškania alebo zmien, prípadne spôsobených škôd.
 12. Pri čakaní na tovar, zľavy neposkytujeme
 13. Objednávku si možno osobne vyzdvihnúť v dohodnutom čase, v prípade meškania nemôžeme garantovať možnosť prebratia objednávky
 14. Pri rôznych kombináciách a zmenách na objednávke, Vám cena bude oznámená do 5 pracovných dní a to telefonicky alebo emailom,
 15. Po opustení prevádzky a /alebo prevzatí objednávky nezodpovedáme za rozdiely a škody zistené mimo nej
 16. Pri prevzatí objednávky si skontrolujte výrobok a prípadné nejasnosti vybavte hneď /zlé číslo, skomolené meno atď./
 17. Výrobky môžu obsahovať potravinárske farbivá ako E102,E104,E122, E124, E120, E133, E150d, E110, betakarotén – prírodné farbivo a iné,
 18. Potraviny obsahujúce farbivá môžu mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí,
 19. Výrobky môžu obsahovať zvyšky po jadrovinách, sóji, mlieku, kakaa, obilninách, vajciach, ovociu a iných alergénoch.
 20. Pokiaľ máte alergiu na konkrétny druh potraviny, je nutné nás na to upozorniť, nakoľko výroba nie je prispôsobená na pečenie pre alergikov nezodpovedáme za možné zdravotné komplikácie.
 21. Zákazník resp. agentúra poverená objednávkou svojim zaplatením zálohy, rezervačného poplatku alebo potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámili so všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasia s nimi

9. Všeobecné podmienky pre ochutnávku

 1. Ochutnávka je pre 2 osoby, alebo maximálne 4 osoby. Ak si želáte prísť traja, je na Vašom rozhodnutí, či Vám postačí ochutnávka pre dvoch, alebo si želáte ochutnávku pre 4 osoby.
 2. Vaša ochutnávka je na objednávku a je vždy individuálna.
 3. V prípade potravinovej intolerancie nás prosím vopred kontaktujte telefonicky prípadne e-mailom
 4. Ochutnávku nie je možné zrušiť alebo presunúť neskôr ako 7 kalendárnych dní, lebo miesto už nestihneme obsadiť, keďže ide o individuálnu ochutnávku
 5. V prípadne zrušenia ochutnávky z Vašej strany bude účtovaný 100% poplatok v hodnote ochutnávky
 6. Ochutnávka je prenosná
 7. Ak nie je vopred dohodnuté inak, ochutnávku nepripravujeme na spôsob take way alebo neposielame.

10. Všeobecné podmienky pre kurzy

 1. Kurzy sú plne splatné pri rezervácii
 2. Kúpou kurzu súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami
 3. Minimálny počet účastníkov pre uskutočnenie kurzu je 6. V opačnom prípade sa dohodne náhradný termín alebo kurz. To Vám oznámime najneskôr 24h pred konaním kurzu.
 4. Kurz je prenosný v akomkoľvek čase až po začiatok vybraného kurzu
 5. Všetky informácie a zručnosti ktoré sa naučíte, sú určené pre Vašu potrebu a za žiadnych okolností nemôžu byť kopírované či učené Vašich študentov, či posúvané v akejkoľvek forme ďalej.
 6. Reklamácie na kurz sa riadia reklamačným poriadkom
 7. Na kurzoch nie je možné robiť zvukový záznam alebo video
 8. Vyhradzujeme si právo robiť na kurze videozáznam a fotografie pre komerčné účely a sociálne siete.

10.1. Storno podmienky z našej strany

 1. Vyhradzujeme si právo neuskutočniť kurz, zmeniť jeho náplň, čas a podobne. V takomto prípade Vás budeme informovať do 7 kalendárnych dní od konania kurzu. V prípade neuskutočnenia kurzu z dôvodov na strane predávajúceho má klient nárok na náhradu kurzu prostredníctvom účasti na náhradnom kurze v ktoromkoľvek termíne poskytnutým predávajúcim.
 2. Nezodpovedáme za prípadné Vaše náklady na cestu, ubytovanie a podobne v prípade zrušenia kurzu.

10.2.Storno podmienky z Vašej strany

 1. Ak potrebujete urobiť storno kurzu, v prípade, že tak urobíte do 7 kalendárnych dní, môžete si vybrať náhradný kurz z našej ponuky, najneskôr do 3 mesiacov od dátumu storna.
 2. Ak potrebujete urobiť storno neskôr ako 7 kalendárny dní, pred dátumom konania kurzu, ste povinný uhradiť odstupné vo výške 100% z hodnoty kurzu alebo na svoje miesto zabezpečiť iného účastníka v pôvodnom rozsahu kurzu.
 3. Už raz stornovaný kurz sa nedá opätovne stornovať
 4. Neodôvodnená neúčasť na kurze nie je titulom na vrátenie peňazí, ani nezakladá nárok na náhradný termín.

11. Všeobecné podmienky pre darčekovú poukážku

 1. Darčeková poukážka je prenosná
 2. Darčeková poukážka ma platnosť 6 mesiacov od dátumu zakúpenia
 3. Poukážky sú plne splatné pri rezervácii
 4. Kúpou poukážky súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami
 5. V prípade rezervácie kurzu poukážkou sa podmienky riadia všeobecnými podmienkami pre kurzy
 6. V prípade výberu kurzu s inou hodnotou ako je uvedená na poukážke, ak je prípadný rozdiel vyšší, doplatíte rozdiel prevodom na účet pred začiatkom konania kurzu. V prípade opačného rozdielu to žiadnym spôsobom nevieme kompenzovať.
 7. Nie je možné ju predĺžiť ani vymeniť za hotovosť
 8. Reklamácie poukážky sa riadia reklamačným poriadkom

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, sa pokojne prosím obráťte na náš personál.

Všetky práva vyhradené a verejné obchodné podmienky sú platné odo dňa ich zverejnenia na tejto stránke.

Rozsiahlejšiu galériu nájdete na našej stránke na Facebooku, Pintereste alebo Instagrame..

Art Cakes © 2017–. Made with love by UMIO. All rights Reserved.